Under sommaren lanseras JUNO, en ny digital informationstjänst som
samlar innehållet från Karnov Groups rättsdatabas Karnov Juridik och Norstedts Juridiks rättsdatabas Zeteo.  

Läs mer