Från och med 1 juli träder en lång rad lagändringar i kraft. Korta sammanfattningar av de viktigare lagarna och förordningarna presenteras i en informationsskrift på regeringens webbplats.

Läs mer: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019.