Första utgåvan av den nya årsboken Stockholm Arbitration Yearbook, lanserades i augusti under ledning av Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL.

Publikationen innehåller artiklar kring aktuella skiljedomsrättsliga ämnen och en översikt över den senaste utvecklingen av svensk rättspraxis rörande skiljeförfarande. Vidare presenteras ändringarna i den nya lagen om skiljeförfarande som trädde i kraft 1 mars 2019. 

Årsboken ges ut av Kluwer Law International under redaktion av Axel Calissendorff och Patrik Schöldström.