Med anledning av sin pensionering som professor i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet i augusti, överlämnades en vänbok till advokat Kaj Hobér i samband med ett seminarium den 7 september.

De trettio bidragen i boken, författade av vänner och kollegor, hedrar Kaj Hobérs mångsidiga forskning och praktiska verksamhet inom internationell tvistlösning, rysk och östeuropeisk handelsrätt och internationell investerings- och handelsrätt.
Han doktorerade  2001 och har författat ett flertal böcker och artiklar om sovjetisk och rysk rätt samt internationell rätt.

Eric Bylander, Anna Jonsson Cornell, Jakob Ragnwaldh står som redaktörer för vänboken, utgiven på Iustus förlag.