Institutet mot Mutor (IMM) ger sedan 2017 ut en rättsfallssamling över årets mutbrottsdomar. Rättsfallssamlingen är indelad efter sektorer för att visa hur korruption kan se ut inom specifika områden.

I den nyligen publicerade rättsfallssamlingen över mutbrottsdomar år 2019 konstateras att 28 personer fälldes för mutbrott.
Bland de åtta sektorer där mutbrottsdomar meddelats utmärkte sig bygg och anläggning samt transport och fordon med flest domar följt av sektorn vård och omsorg.
Inom sektorn transport och fordon finns bland annat domar rörande mutor till förarprövare, något som också dykt upp i domar de föregående två åren. Inom vårdsektorn åtalades fyra personer inom branschen, där tre fall berörde anställda inom hemtjänsten.
 
Läs mer/ladda ned Rättsfallssamlingen