Många nya lagar och lagändringar har trätt i kraft vid årsskiftet.
Läs  mer i skriften Viktigare lagar och förordningar 2019/2020.