Läs mer i skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020  på regeringens hemsida.