Det nya numret av Insolvensrättslig tidskrift (2020:2) tillägnas Gertrud Lennander, fd. justitieråd i Högsta domstolen och tidigare professor vid Stockholms universitet.
Hon blev jur. dr. 1977 med avhandlingen "Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom" och har skrivit en rad böcker, artiklar och rapporter, många på krediträttens och insolvensrättens områden. Gertrud Lennander har varit ledamot och ordförande i Juridiska bibliotekets styrelse under flera år.

Här hyllas hon för sina insatser på civilrättens område. Tidskriften innehåller – förutom en intervju – bland annat flera tidigare publicerade festskriftsartiklar och två exempel på rättsfall där Gertrud Lennander varit referent.

Se Insolvensrättslig tidskrift.
Inloggning krävs för att läsa senaste numret, artiklarna blir fritt tillgängliga 6 månader efter att numret har publicerats.