Brottsoffermyndigheten har publicerat en ny uppdaterad och helt omarbetad referatsamling.

Referatsamlingen innehåller exempel på ersättningsnivåer för kränkning  vid olika typer av brott. Samlingen är uppdaterad med ny praxis om bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

Denna utgåva ersätter den tidigare upplagan från 2017.

Referatsamlingen går att läsa på Brottsoffermyndighetens hemsida.