Högsta domstolen uppger i ett nyhetsmeddelande att information om domstolens verksamhet, ledamöter och historia samt ett urval av domstolens avgöranden kommer att översättas till engelska.

De avgöranden som översätts är främst de som behandlar rättsfrågor av intresse inom de europeiska länderna eller som i övrigt kan antas ha ett internationellt intresse.