Det finns fortfarande kvar några lagböcker från 2020!

Pris: 400 kronor. Endast kontant betalning.
Lagböckerna skickas inte per post.

Kontakta biblioteket om du är intresserad 08-459 03 20 (08.30-17.00) eller biblioteket@advokatsamfundet.se