För att kunna ha öppet på ett smittsäkert sätt ber vi dig att inte stanna i biblioteket mer än den stund det tar att låna /lämna tillbaka.
Studenter som söker studieplatser hänvisas tills vidare till respektive universitet.