Den första januari 2021 träder en rad nya lagar, lagförändringar och förordningar i kraft. De viktigaste listas i skriften  "Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2020/2021" som går att ladda ned från regeringens webbplats.