Vid halvårsskiftet träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft.

Läs mer i skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021 på regeringens hemsida.