Läs mer i skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2022 på regeringens hemsida.