Avhandlingen behandlar ersättningssystemet vid tvångsvis markåtkomst. Hur ska den ekonomiska kompensationen bestämmas till en fastighetsägare som blivit utsatt för en expropriation eller annan tvångsvis markåtkomst och vad är en skälig och rättvis ersättning om man tvingas avstå från hela eller delar av sin markegendom?

Dessa två klassiska frågeställningar inom marklagstiftningen utgör huvudtemat i avhandlingen där läsaren guidas genom det fastighetsrättsliga ersättningssystemet och hur dagens ersättningsregler ska förstås och tillämpas. Även andra anslutande frågor kring ersättningen tas upp till behandling i avhandlingen.

Sammantaget dras slutsatsen att det nuvarande ersättningssystemet med ett och samma påslag för alla typer av markåtkomstsituationer bör reformeras och ges en större flexibilitet.

Marc Landeman disputerar den 14 juni vid Uppsala universitet med sin avhandling Maråtkomstersättning.