I april lanserades en ny plattform som samlar juridiska tidskrifter och utgivare med koppling till Stockholms universitet. Bakom projektet står Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur.

Hittills har sex juridiska tidskrifter och utgivare anslutit sig till LawPub: Europarättslig Tidskrift, Förvaltningsrättslig Tidskrift, Nordisk Socialrättslig Tidskrift, Stockholm IP Law Review, The Swedish Law and Informatics Research Institute samt Stiftelsens egen publiceringsverksamhet men man väntar sig att fler ansluter sig framöver.

Minst 30% av innehållet på plattformen kommer initialt att vara tillgängligt som open access.