2005 utkom första upplagan av professor Mads Bryde Andersens bok om advokaträtten i Danmark. Tillsamman med advokat Lars Lindencrone Petersen har han nu givit ut en andra uppdaterad upplaga av verket  (Advokatretten, Ex Tuto)

I boken ger författarna en omfattande framställning över den juridik som rör advokatyrket.

Sedan första upplagan har flera lagreformer genomförts som påverkar advokatens verksamhet på olika sätt (bl.a. den revidering av retsplejelovens regler om advokatverksamhet som trädde i kraft 2007) vilket gjort det nödvändigt med en omfattande omarbetning och uppdatering av texten.

Boken finns även fritt tillgänglig som e-bok på sidan www.jurabog.dk.