Den 14 oktober disputerar advokat Anders Sjögren, verksam vid Advokatbyrån Thomas Bodström. Han disputerar på avhandlingen ”Straffrättsliga förhållningsregler : en rättsvetenskaplig studie av förbuds-, påbuds-, och permissivregler.
En studie som fokuserar på förhållningsregler inom straffrätten, dvs. rättsregler som förbjuder, påbjuder och tillåter enskilda att göra saker.

Läs mer