Förlagshuset Norstedts och Norstedts Juridik - en av de ledande utgivarna och leverantörerna av juridisk information - firar tvåhundraårsjubileum i år.

Firman Norstedts grundades år 1823 under namnet P. A. Norstedt & Söner och etablerade sig tidigt som en viktig aktör inom svensk juridik.
Svensk Författningssamling (SFS) började tryckas 1834, 1861 kom den första utgåvan av Sveriges Rikes Lag ut. Under 1870-talet börjar även utgivningen av Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) och Svenska Akademins ordlista.

Norstedts och Norstedts Juridik delar en lång gemensam historia med rötter i det tryckeri och förlag som Per Adolf Norstedt grundade 1823 på Lilla Nygatan i Stockholm men är idag två helt åtskilda bolag.