Regeringen har publicerat en sammanfattning av de viktigaste nyheterna i informationsskriften
Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2022/2023 som går att läsa/ ladda ned från regeringens webbplats.