År 1766 antog Sverige som första land i världen en lag som reglerade rätten till det fria ordet. Förordningen innehöll bestämmelser om rätten att uttrycka sig fritt, förbud mot censur och rätten att ta del av allmänna handlingar.

I dag bevaras källmaterialet på Riksarkivet och Kungliga biblioteket (KB).

Ett världsminne är ett dokument eller en samling i ett arkiv eller bibliotek, som är av stort värde för mänskligheten. Sedan tidigare finns sju världsminnen i Sverige : Alfred Nobels familjearkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Dag Hammarskjölds samling, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Silverbibeln och Stockholms stads byggnadsritningar.

Unescos världsminnesprogram syftar till att främja bevarandet av världens dokumentarv, verka för universell tillgång till dessa dokument och öka medvetenheten i världen kring förekomsten och betydelsen av dokumentarv.

Läs vidare : Svenska Unescorådet