Rekordmånga åtalades för mutbrott under 2022 - totalt åtalades 77 personer för mutbrott, 16 fler än året innan. Medelåldern för dömda personer har sjunkit från 45 till 43 år.

Liksom tidigare år är den typiske mutbrottslingen en man. Givaren har oftast arbetat inom privat sektor och tagaren inom offentlig sektor. Den vanligaste formen av muta är pengar, följt av sakgåvor, presentkort och nöjesresor.

Bland de tio sektorer där mutbrottsdomar meddelats utmärkte sig en ny sektor, ordningsmakt, som hamnar i topp vad gäller antal mål. Dessa mål har främst rört frihetsberövade personer som erbjudit en muta till en kriminalvårdare. Därefter följer sektorerna Transport och fordon samt Vård och omsorg.

Institutet mot Mutor (IMM) ger sedan 2017 ut en rättsfallssamling över fjolårets  mutbrottsdomar. Samlingen sammanfattar föregående års rättsfall och redovisar relevant statistik, bland annat om mutbrottet skett inom privat eller offentlig sektor, påföljd och mutbelopp.

Läs rättsfallssamlingen