Under 2023 väckets 96 åtal avseende mutbrott i svenska domstolar, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2020 då antalet åtal uppgick till 38. Av de 96 åtalen under 2023 ledde 77 procent till en fällande dom.


Liksom tidigare år är den typiske mutbrottslingen en man i 40-årsåldern. Givaren arbetar oftast inom privat sektor och tagaren inom offentlig sektor. Den vanligaste formen av muta är pengar, följt av sakgåvor och nöjesresor.

Rapporten för 2023 visar att transport- och fordonsrelaterade verksamheter hamnar i topp vad gäller antal mål. 32 procent handlar om mutor inom exempelvis trafikskolor och bilbesiktningar. Det är allt från elever som vill köpa sig fria från examination till besiktningsinspektörer som låter fordon de aldrig sett passera utan anmärkningar.

IMMs´ årliga rättsfallssamling över fjolårets mutbrottsdomar redovisar relevant statistik, bland annat om mutbrottet skett inom privat eller offentlig sektor, påföljd och mutbelopp.

 

Läs rättsfallssamlingen från IMM här.