FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) är en internationell standardiseringsorganisation för byggteknik och konsultteknik. Organisationen publicerar standardavtal som har stor internationell spridning och som globalt är de vanligast förekommande avtalen vid internationella upphandlingar där beställaren förutsätter att anbudsgivarna kommer från olika delar av världen.

FIDIC har standardavtal som motsvarar både  AB 04 och ABT 06 för byggnadsverksamhet och ABA 99 för industriella anläggningar.
På grund av att de alla har olika färg på omslaget brukar de kallas för ”The rainbow suite”.


Följande fyra avtal finns tillgängliga på bibioteket:

FIDIC Conditions of contract for construction, 2022 (”Red book” motsvarande AB 04)

FIDIC Conditions of contract for EPC/turnkey projects, 2022 (”Silverboken”)

FIDIC Conditions of contract for plant and design-build: for electrical and mechanical plant, and for building and engineering works, designed by the contractor, 2022 (”Yellow Book” motsvarande ABT 06/ABA 99)

FIDIC Short form of contract, 2021 (”Green Book” kortversion för mindre projekt)