Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Inom ramen för omsorgsansvaret finns vissa möjligheter för föräldrarna att själv avgöra hur barn bäst bör uppfostras och hur gränssättning bör ske. Men var går gränsen?
I sin avhandling ”Från föräldrars ansvar till ansvarsfrihet för föräldrar” har Emelie Kankaanpää Thell analyserat föräldraansvarets rättsliga innebörd och gränserna för tillåtna begränsande och tillrättavisande handlingar mot barn.
I fokus står hur man kan bedöma om föräldrars handlingar gentemot barn är tillåtna enligt lagen, trots att de formellt är kriminaliserade. 
Avhandlingen belyser ett tidigare outforskat område inom rättsvetenskapen om barns rättigheter och föräldrars ansvar.

Läs avhandlingen i fulltext (DIVA-portalen).