Datalagen antogs 1973 och var världens första nationella lagstiftning som reglerade datoriserad behandling av personuppgifter. Datalagen ersattes av Personuppgiftslagen (PUL) 1998 som var verksam till 2018 då den ersattes av EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Dataskyddslagstiftningen har under sina femtio år blivit alltmer betydelsefull, inte minst som en följd av digitaliseringen.

Denna antologi samlar ett 30-tal bidrag som ger perpektiv på dataskyddslagstiftningens utveckling och som analyserar olika delar av skyddet, dess praktiska tillämpning och framtida utmaningar. 

Som redaktörer för antologin står Daniel Westman, Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman, David Törngren och Martin Brinnen.

Bidragen i boken finns tillgängliga open access www.dataskyddet.se