Nu finns en uppdaterad broschyr som ger en översiktlig presentation av personuppgiftslagen inklusive de förändringar i lagen som träder i kraft 1 januari 2007.
Broschyren kan beställas eller laddas ned på regeringens webbsida

Behandling av personuppgifter