• 25 oktober 2006
  Propositioner och skrivelser 2006
  På regeringens webbplats finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas under tiden 24 oktober 2006 - 17 januari 2007
 • 13 oktober 2006
  Akademisk avhandling
  Direktkrav vid ansvarsförsäkring, av Jessika van der Sluijs, Jure 2006
 • 04 oktober 2006
  Akademisk avhandling
  Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, av Kristina Örtenhed, Iustus 2006
 • 04 oktober 2006
  Ny skriftserie
  Swedish Studies in European Law är namnet på en ny skriftserie som ges ut av The Swedish Network for European Legal Studies (Nätverket för Europarättsforskning)

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.