Den svenska mutlagstiftningen är otydlig menar Institutet mot mutor, IMM, som vill se en skärpning av reglerna. Det är budskapet i en ny rapport som kritiskt granskar nuvarande lagstiftning men även innefattar förslag till förbättringar.

Läs rapporten