Finns att ladda ned på Domstolsverkets webbsida. Publikationen går även att beställa i tryckt version.

Rättshjälp och taxor (pdf 241 kB)