Här kan du läsa om bibliotekets bestånd och om vilken service vi kan ge dig. På webbplatsen når du också bibliotekets katalog som uppdateras kontinuerligt.

Löpande information om nyinköp, intressant ny litteratur och en del annat kommer att finnas på nyhetsplats.

Har du synpunkter på innehållet är du välkommen att höra av dig!
biblioteket@advokatsamfundet.se