Asylsökande kvinnor berövas systematiskt rätten till självständig prövning. I stället behandlas de enbart som bihang till sina män.
Sexuella övergrepp och könsrelaterad förföljelse missas regelbundet. Av de fall av sexuella övergrepp som upptäcks leder bara vartannat till uppföljande åtgärder.

Många av asylhandläggarna följer inte riksdagens bestämmelser eller Migrationsverkets riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov. En majoritet av handläggarna känner inte ens till vilka regler som gäller.

Det framgår av en rapport från Svenska Röda Korset som presenteras idag. Rapporten bygger på studier av akter och intervjuer av handläggare på Migrationsverket, tolkar, domare, offentliga biträden och asylsökande kvinnor.

Läs rapporten på Röda korsets hemsida

Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov : ett fungerande verktyg?
Av Maite Zamacona Aguirre