Lagen om grupprättegång som trädde i kraft den 1 januari 2003 innebär att det är möjligt för enskilda, organisationer och myndigheter att väcka talan för en grupps räkning.
Gruppmedlemmarna behöver inte medverka eller ansvara för några kostnader, men domen gäller även i förhållande till dem.

Boken är uppdelad i två avdelningar. I den första monografiska framställningen behandlas bl.a. access to justice”, den internationella utvecklingen, reformarbetet, rättegångskostnader samt processformens för- och nackdelar. Rättspraxis (tolv svenska grupprättegångar) och grupprättegång vid miljödomstol ägnas egna kapitel.
Bokens andra del är en traditionell lagkommentar där de femtio paragraferna i lagen om grupprättegång samt anknytande regler kommenteras.

Per Henrik Lindblom är professor emeritus i processrätt vid Uppsala universitet och har tidigare bl.a. givit ut boken Grupptalan : en studie av det anglo-amerikanska class actioninstitutet ur svenskt perspektiv, Norstedts Juridik 1989 (nytryck 2002).