Vid årsskiftet träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. 
Bland annat ersätter en ny diskrimineringslag jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar och FRA-lagen träder i kraft.  

Läs  mer om de nya lagarna i skriften Viktigare lagar och förordningar inför årskiftet 2008/2009 .