Broschyren som kommer ut varje år beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.
Publikationen kan beställas eller laddas ned på Domstolsverkets hemsida.

Rättshjälp och taxor