Den första januari 2019 träder en rad nya lagar, lagförändringar och förordningar i kraft. De viktigaste listas av regeringskansliet i informationsskriften "Viktigare lagar och förordningar 2018/19".