Skanna/mejla utdrag ur böcker/tidskrifter
Biblioteket kan skanna/mejla enstaka artiklar, kortare avsnitt ur verk om du själv inte har möjlighet att komma hit. 

Kopiering
Kopieringsmöjlighet finns på biblioteket. Kostnad 2 kr/sida, för kopiering överstigande fem sidor. De fem första sidorna är gratis. Endast kontant betalning.
För advokater/advokatbyråer är kopieringen kostnadsfri.

Upphovsrättslagen (1960:729) reglerar din rätt att kopiera andras verk.

Enligt 2 kap. 12 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk : ”Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk”.

Offentligt tryck (författningar, beslut av myndigheter osv) omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså kopieras fritt.