Lagar och förordningar

I Svensk författningssamling (SFS) kungörs alla nya eller ändrade lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. 
Svensk författningssamling, SFS, finns komplett från startåret 1825 till 2018 i tryckt form på biblioteket.

Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Lagar som utfärdas från och med den 1 april 2018 kungörs genom elektronisk publicering  på webbsidan svenskforfattningssamling.se. Svensk författningssamling  ges inte längre ut i tryckt form.
Lagar som utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av SFS och i pdf-format via Regeringskansliets rättsdatabaser.

Svensk författningssamling (SFS fr.o.m. den 1 april 2018)

Svensk författningssamling i tryckt format (SFS i pdf-format t.o.m. den 31 mars 2018)

Regeringskansliets rättsdatabaser

Om du vill hitta både upphävda och gällande SFS samt vissa förarbeten finns en bra översikt på regeringens webbplats på sidan Webbplatser och databaser med rättsinformation.

Ett urval av svenska lagar i engelsk översättning finns på Regeringskansliets engelska sida.
Swedish statutes in translationFörarbeten

Biblioteket har ett urval av Statens offentliga utredningar, SOU, och Departementsserien, Ds. Även äldre betänkanden finns. Samlingarna är inte kompletta. Utredningarna finns även i elektronisk form.
Kungliga biblioteket, KB, har digitaliserat alla SOU:er mellan 1922-1999. Från 1999 finns SOU och Ds i pdf-format på Regeringskansliets webbplats.

SOU 1922-1999 (KB:s webbplats) 

SOU och Ds 1999- (Regeringens webbplats)