Biblioteket har riksdagstrycket från 1928 och framåt.
Riksdagstrycket får läsas på plats i biblioteket och kopieras men lånas inte ut.

Riksdagstrycket går även att söka i Riksdagens dokumentdatabas som bl.a. innehåller: propositioner och skrivelser, utskottens betänkanden och yttranden, motioner, protokoll och riksdagsskrivelser.  

Riksdagsförvaltningen har digitaliserat riksdagsdokument från 1521 och framåt. Tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) har materialet gjorts tillgängligt och sökbart på nätet.

Riksdagstryck 1521-1970  

Riksdagstryck 1971-