Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Är du konsument?

Enbart konsumenter kan skicka in krav till Konsumenttvistnämnden.

En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. Konsumenttvistnämnden är inrättad för att öka skyddet för konsumenter inom EU.

Ett dödsbo är inte en konsument.

Om du har ett eget företag och inom ramen för detta företag har anlitat en advokat faller du således utanför Konsumenttvistnämndens tillämpningsområde. 

Om avtalet med advokaten har ingåtts för ändamål som faller delvis inom och delvis utanför din näringsverksamhet kommer en bedömning göras av nämnden huruvida du i detta hänseende kan antas vara konsument eller inte.