Konsumenttvistnämnden prövar krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av en advokattjänst. 

Kravet får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr.

En advokattjänst är en tjänst som utförts av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet.