Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Är du missnöjd med advokatens arvode eller har du ett ekonomiskt krav mot advokaten?

Konsumenttvistnämnden prövar krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av en advokattjänst. 

Kravet får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr.

En advokattjänst är en tjänst som utförts av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet.