För att Konsumenttvistnämnden ska kunna pröva en tvist måste du först skriftligen ha klagat till din advokat. Du måste ha försökt lösa tvisten i samförstånd med advokaten innan du kan skicka in ditt krav till Konsumenttvistnämnden.

Som en del av försöket att nå en lösning i samförstånd måste du låta advokaten kontakta sitt försäkringsbolag för att se om frågan kan lösas inom ramen för dennes försäkringsavtal. 

Först om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden.  

Det är du själv som konsument som måste visa att du försökt lösa tvisten i samförstånd med din advokat. Spara därför all korrespondens med din advokat som rör detta.