1. Logga in på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se genom att klicka på ”Logga in”-symbolen i toppen av sidan. Logga därefter in med Bank-ID – alternaivt ange personnummer och personligt lösenord i respektive fält och klicka på knappen med texten ”Logga in”.

2. Klicka på ”Mina sidor” i toppen av sidan.

3. Klicka på ”Kontor”.

Sidan ”Kontor” visar en lista över de advokatkontor du kan se och ändra uppgifter för i matrikeldatabasen.

Klicka på ett kontor för att se och ändra uppgifter för kontoret. 

På en ny sida visas de uppgifter som finns registrerade för kontoret.

Kontrollera uppgifterna.

4. För att ändra eller lägga till uppgifter:

Klicka på ”Ändra/Lägg till uppgifter” nederst på sidan.

En ny sida, ”Redigera kontor/byrå”, visas.

Redan registrerade uppgifter visas på sidan.

OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Ändringarna visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem. Du kan själv se vilka ändringar som har begärts för dig själv, eller för en person eller advokatbyrå som du har administratörsrättigheter för, på sidan Ändringslogg.

4.1 Ange önskat ikraftträdandedatum för ändringarna.

4.2 Ändra eller lägg till uppgifter genom att

  • markera eller avmarkera kryssrutor eller
  • ändra skjutreglage eller
  • klicka på nedåtpil och välj rätt alternativ eller
  • skriva in önskade uppgifter i respektive textfält.

Observera:

  • Innehållet i vissa fält kan du inte ändra själv via webbsidan, men du kan se vilka uppgifter som finns registrerade.
  • Datum anges i fälten i ordningen månad/dag/år (nordamerikanskt format).
  • Varje advokatbyrå kan registrera tio verksamhetsinriktningar, fristående från de verksamhetsinriktningar som advokaterna på byrån registrerar.
  • ”http://” eller ”https://” behöver inte anges i början av webbadresser.
  • Markera med skjutreglage varje kontaktuppgift som ska visas utåt i matrikeln. Uppgifter som inte markeras blir synliga endast för samfundets kansli.

4.3 För att spara de önskade ändringarna och skicka dem till samfundets registrator:

Klicka på ”Skicka”.

En dialogruta med en sammanfattning av ändringarna visas.

Kontrollera att ändringarna av uppgifter är riktiga.

Om något behöver justeras, klicka på ”Avbryt”.

Om uppgiftsändringarna är riktiga, klicka på ”Skicka ändringsbegäran”.

En bekräftelsesida visas.

4.4 För att se vilka ändringar som har begärts:

Klicka på ”Mina sidor” och välj ”Ändringslogg”.

Där visas ändringar du har begärt som avser dina uppgifter, eller uppgifter för byrå eller medarbetare som du har administratörsrättigheter för, och som ännu inte har trätt i kraft. Där visas hur matrikeluppgifterna kommer att se ut, sedan de begärda ändringarna har godkänts.