1. Logga in på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se genom att klicka på ”Logga in”-symbolen i toppen av sidan. Logga därefter in med Bank-ID – alternaivt ange personnummer och personligt lösenord i respektive fält och klicka på knappen med texten ”Logga in”.

2. Klicka på ”Mina sidor” i toppen av sidan.

3. Klicka på ”Personer”

En lista över de medarbetare som är knutna till byrån visas.

Klicka på en medarbetare för att se och ändra uppgifter för medarbetaren.

På en ny sida visas de uppgifter som finns registrerade för medarbetaren.

Kontrollera uppgifterna.

4. För att ändra eller lägga till uppgifter:

Klicka på ”Ändra/Lägg till uppgifter” nederst på sidan.

En ny sida, ”Redigera person”, visas.

Redan registrerade uppgifter visas på sidan.

OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Ändringarna visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem. Du kan själv se vilka ändringar som har begärts för dig själv, eller för en person eller advokatbyrå som du har administratörsrättigheter för, på sidan Ändringslogg.

4.1 Ange önskat ikraftträdandedatum för ändringarna.

4.2 Ändra eller lägg till uppgifter genom att

 • markera eller avmarkera kryssrutor eller
 • ändra skjutreglage eller
 • klicka på nedåtpil och välj rätt alternativ eller
 • skriva in önskade uppgifter i respektive textfält.

Observera:

 • Innehållet i vissa fält kan du inte ändra själv via webbsidan, men du kan se vilka uppgifter som finns registrerade.
 • Datum anges i fälten i ordningen månad/dag/år (nordamerikanskt format).
 • Endast ett kontor kan väljas som primärkontor. Kryssa vid behov i övriga kontor inom advokatbyrån som medarbetaren är verksam på.
 • Titel kan inte ändras för advokater.
 • En person, som ges status som byråadministratör, får samma rätt som byråinnehavare och delägare att göra ändringar i byråns och byråns medarbetares uppgifter.
 • Varje advokat kan registrera åtta verksamhetsinriktningar, fristående från advokatbyråns uppgifter. Varje advokatbyrå kan registrera tio verksamhetsinriktningar, fristående från de verksamhetsinriktningar som advokaterna på byrån registrerar. Verksamhetsinriktningar för byrån registreras under ”Kontorsuppgifter”.
 • Endast status ”Verksam” visas utåt i matrikeln. Varje annan status än ”Verksam” visas utåt i matrikeln som ”Ej verksam”.
 • ”http://” eller ”https://” behöver inte anges i början av webbadresser.
 • Markera med skjutreglage varje kontaktuppgift som ska visas utåt i matrikeln. Uppgifter som inte markeras blir synliga endast för samfundets kansli.
 • Samtliga jurister på byrån ska markeras som tillgängliga i matrikeln. Administrativ personal ska inte vara tillgänglig i matrikeln.
 • E-postadressen ska vara personlig.
 • Uppgifterna om varje persons besöksadress, postadress, fakturaadress, växeltelefonnummer och faxnummer hämtas från advokatbyråns uppgifter. Det går inte att ändra de kontaktuppgifterna under ”Redigera person”.
 • Byråns webbadress visas endast under byråns adressuppgifter.

4.3 För att spara de önskade ändringarna och skicka dem till samfundets registrator:

Klicka på ”Skicka”.

En dialogruta med en sammanfattning av ändringarna visas.

Kontrollera att ändringarna av uppgifter är riktiga.

Om något behöver justeras, klicka på ”Avbryt”.

Om uppgiftsändringarna är riktiga, klicka på ”Skicka ändringsbegäran”.

En bekräftelsesida visas.

4.4 För att se vilka ändringar som har begärts:

Klicka på ”Mina sidor” och välj ”Ändringslogg”.

Där visas ändringar du har begärt som avser dina uppgifter, eller uppgifter för byrå eller medarbetare som du har administratörsrättigheter för, och som ännu inte har trätt i kraft. Där visas hur matrikeluppgifterna kommer att se ut, sedan de begärda ändringarna har godkänts.

Registrera ny medarbetare

1. Klicka på ”Mina sidor” i toppen av sidan.

2. Klicka på ”Skapa ny person”

En ny sida, ”Skapa ny person”, visas.

2.1 Fyll i uppgifter om den nye medarbetaren genom att

 • markera eller avmarkera kryssrutor eller
 • ändra skjutreglage eller
 • klicka på nedåtpil och välj rätt alternativ eller
 • skriva in önskade uppgifter i respektive textfält.

Observera:

 • Innehållet i vissa fält kan du inte ändra själv via webbsidan, men du kan se vilka uppgifter som finns registrerade.
 • Personnummer måste anges i format ÅÅMMDD-NNNN.
 • Titeln ”Advokat” kan inte väljas här. Advokatsamfundets registratorer kompletterar med titel för advokater.
 • Datum anges i fälten i ordningen månad/dag/år (nordamerikanskt format).
 • Endast ett kontor kan väljas som primärkontor. Kryssa vid behov i övriga kontor inom advokatbyrån som medarbetaren är verksam på.
 • En person, som ges status som byråadministratör, får samma rätt som byråinnehavare och delägare att göra ändringar i byråns och byråns medarbetares uppgifter.
 • Varje advokat kan registrera åtta verksamhetsinriktningar, fristående från advokatbyråns uppgifter. Varje advokatbyrå kan registrera tio verksamhetsinriktningar, fristående från de verksamhetsinriktningar som advokaterna på byrån registrerar. Verksamhetsinriktningar för byrån registreras under ”Kontorsuppgifter”.
 • För advokater som byter advokatbyrå skickas uppgift om verksamhetsinriktning med e-post till Advokatsamfundets registratorer på adressen registrator@advokatsamfundet.se.
 • Endast status ”Verksam” visas utåt i matrikeln. Varje annan status än ”Verksam” visas utåt i matrikeln som ”Ej verksam”.
 • ”http://” eller ”https://” behöver inte anges i början av webbadresser.
 • Markera med skjutreglage varje kontaktuppgift som ska visas utåt i matrikeln. Uppgifter som inte markeras blir synliga endast för samfundets kansli.
 • Samtliga jurister på byrån ska markeras som tillgängliga i matrikeln. Administrativ personal ska inte vara tillgänglig i matrikeln.
 • E-postadressen ska vara personlig.
 • Uppgifterna om varje persons besöksadress, postadress, fakturaadress, växeltelefonnummer och faxnummer hämtas från advokatbyråns uppgifter. Det går inte att ändra de kontaktuppgifterna under ”Redigera person”.
 • Byråns webbadress visas endast under byråns adressuppgifter.

2.2 Spara ny medarbetare

Klicka på ”Spara ny person”.

En bekräftelseruta visas. Ändringsbegäran har skickats till Advokatsamfundets registrator.

2.3 För att se vilka tillägg som har begärts:

Klicka på ”Mina sidor” och välj ”Ändringslogg”.

Där visas tillägg och ändringar du har begärt som avser dina uppgifter, eller uppgifter för byrå eller medarbetare som du har administratörsrättigheter för, och som ännu inte har trätt i kraft. Där visas hur matrikeluppgifterna kommer att se ut, sedan de begärda ändringarna har godkänts.


3. Registrera inloggningsuppgifter

När den nye medarbetaren har blivit registrerad i Advokatsamfundets matrikel, kan medarbetaren själv registrera inloggningsuppgifter till Advokatsamfundets webbplats genom att gå till webbplatsen och klicka på ”Logga in” → ”Nytt lösenord”.