1. Logga in på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se genom att klicka på ”Logga in”-symbolen i toppen av sidan. Logga därefter in med Bank-ID – alternaivt ange personnummer och personligt lösenord i respektive fält och klicka på knappen med texten ”Logga in”.

2. För att registrera personligt lösenord för Advokatsamfundets webbplats:

Klicka på ”Logga in”-symbolen i toppen av sidan. Klicka på texten ”Nytt lösenord”.

En ny sida visas.

Skriv in e-postadress i fältet ”E-post”.

E‑postadressen måste vara den personliga e-postadress som finns registrerad i Advokatsamfundets matrikelregister. Om du inte har någon e‑postadress registrerad hos Advokatsamfundet, måste du anmäla e‑postadressen till samfundets registrator för införande i matrikelregistret, innan du kan registrera lösenord för webbplatsen.

Skriv in personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) i fältet ”Personnummer”.

Klicka på ”Skicka mail med länk”.

En bekräftelse visas. I bekräftelsen anges att man har fyra timmar på sig att registrera lösenord.

Ett e‑postmeddelande skickas omedelbart till den registrerade e­-postadressen.

I e-postmeddelandet finns en klickbar länk till en särskild registreringssida på Advokatsamfundet webbplats. Länktexten har lydelsen ”Klicka här för att byta/registrera nytt lösenord”.

Klicka på länken.

En ny webbsida visas.

Om ingen ny webbsida syns, kan det bero på att webbsidan ligger dold bakom det öppna e-postmeddelandet.

Skriv in det önskade lösenordet i fältet efter ledtexten ”Nytt lösenord”.

Skriv ytterligare en gång in det önskade lösenordet i fältet efter ledtexten ”Nytt lösenord igen”.

Klicka på ”Ändra lösenord”.

En bekräftelse visas.

Du kan nu gå till startsidan för Advokatsamfundets webbplats och logga in på webbplatsen med personnummer och personligt lösenord.

3. Klicka på ”Mina sidor” i toppen av sidan.

4. Klicka på ”Mina uppgifter”.

5. För att ändra eller lägga till uppgifter:

Klicka på ”Ändra/Lägg till uppgifter”.

En ny sida, ”Redigera person”, visas.

OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Begärda ändringar visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem. Du kan själv se vilka ändringar som har begärts för dig själv, eller för en person eller advokatbyrå som du har administratörsrättigheter för, på sidan Ändringslogg.

5.1 Ange önskat ikraftträdandedatum för ändringarna.

5.2 Ändra eller lägg till uppgifter genom att

 • markera eller avmarkera kryssrutor eller
 • ändra skjutreglage eller
 • klicka på nedåtpil och välj rätt alternativ eller
 • skriva in önskade uppgifter i respektive textfält.

Observera:

 • Innehållet i vissa fält kan du inte ändra själv via webbsidan, men du kan se vilka uppgifter som finns registrerade.
 • Datum anges i fälten i ordningen månad/dag/år (nordamerikanskt format).
 • Titel kan inte ändras för advokater.
 • En person, som ges status som byråadministratör, får samma rätt som byråinnehavare och delägare att göra ändringar i byråns och byråns medarbetares uppgifter.
 • Varje advokat kan registrera åtta verksamhetsinriktningar, fristående från advokatbyråns uppgifter. Varje advokatbyrå kan registrera tio verksamhetsinriktningar, fristående från de verksamhetsinriktningar som advokaterna på byrån registrerar. Verksamhetsinriktningar för byrån registreras under ”Kontorsuppgifter”.
 • Endast status ”Verksam” visas utåt i matrikeln. Varje annan status än ”Verksam” visas utåt i matrikeln som ”Ej verksam”.
 • ”http://” eller ”https://” behöver inte anges i början av webbadresser.
 • Markera med skjutreglage varje kontaktuppgift som ska visas utåt i matrikeln. Uppgifter som inte markeras blir synliga endast för samfundets kansli.
 • Uppgifterna om varje persons besöksadress, postadress, fakturaadress, växeltelefonnummer och faxnummer hämtas från advokatbyråns uppgifter. Det går inte att ändra de kontaktuppgifterna under ”Redigera person”.

5.3 För att spara de önskade ändringarna och skicka dem till samfundets registrator:

Klicka på ”Skicka ändringsbegäran”.

En bekräftelsesida visas.

5.4 För att se vilka ändringar som har begärts:

Klicka på ”Mina sidor” och välj ”Ändringslogg”.

Där visas ändringar du har begärt som avser dina uppgifter, eller uppgifter för byrå eller medarbetare som du har administratörsrättigheter för, och som ännu inte har trätt i kraft. Där visas hur matrikeluppgifterna kommer att se ut, sedan de begärda ändringarna har godkänts.