Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Vem kan vända sig till Konsumenttvistnämnden? »

Vi hjälper dig som
  • är konsument
  • har ett krav i anledning av en advokattjänst
  • har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokat
Avgiften är 100 kronor
Du ansvarar enbart för dina egna kostnader och kan aldrig bli betalningsskyldig för motpartens kostnader.