För första gången tar Advokatsamfundet i sommar plats med en egen programpunkt på scenen under Almedalsveckan i Visby. Ett rättegångsspel med efterföljande paneldebatt ska visa var de kriminalpolitiska skiljelinjerna går mellan riksdagspartierna.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är den som har tagit initiativet till rättegångsspelet.

– Det är viktigt att samfundet deltar aktivt i det offentliga samtalet. Att ha en egen programpunkt under Almedalsveckan med ett rättegångsspel och en politisk debatt är ett sätt att bredda vårt engagemang, ge våra frågor mer utrymme och höra vad de politiska partierna har för ståndpunkter, säger hon.

Rättegångsspelet ska ge en fördjupad inblick i hur en brottmålsrättegång går till, men också väcka debatt kring aktuell rättspolitik och synliggöra hur de politiska partiernas syn på brott och straff skiljer sig åt. Inspiration kommer från Norge där man har anordnat liknande rättegångsspel.

Det fiktiva åtalet är inspirerat av verkliga händelser och ringar in problematiken med skjutningar och våld i samhället i dag.

I rättegångsspelet medverkar advokaterna Johan Eriksson och Ulrika Borg tillsammans med bland andra domaren Mikael Swahn och åklagaren Helene Gestrin. Domstolen som ska döma i målet består av en juristdomare samt riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner som agerar nämnd.

Efter rättegångsspelet övergår arrangemanget i en modererad debatt, med utgångspunkt i domen. Frågor som ska diskuteras är hur partierna har dömt, hur de ser på straffskärpande lagstiftning och om och varför högre straff ska införas. Räcker våra lagar till och står de i paritet med dagens kriminalitet?

Rättegångsspelet äger rum den 4 juli 2022 kl. 10.00 i bildstenshallen på Fornsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby. Medier och allmänhet inbjuds att följa rättegångsspelet och debatten på plats. Evenemanget live­sänds också på Advokatsamfundets webbplats.

Läs mer om rättegångsspelet i Almedalsveckans officiella program.

Har du frågor? Vänligen kontakta Advokatsamfundets pressekreterare Karin Flygare på Karin.Flygare@advokatsamfundet.se eller telefon 0720-92 70 71.