Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EU-plattformen

EU har instiftat en EU-onlineplattform så att konsumenter som handlar varor eller tjänster online från andra EU-länder ska kunna lösa sina tvister direkt på internet tack vare en plattform för tvistlösning. EU-plattformen nås via följande länk: http://ec.europa.eu/odr.

Från EU-onlineplattformen kan konsumenter från ett annat EU-land, som erhållit advokattjänster online från advokater etablerade i Sverige, skicka in sina klagomål på valfritt språk. EU-plattformen tillhandahåller översättning av dokument och vidarebefordrar kravet till Konsumenttvistnämnden.

När Konsumenttvistnämnden mottagit ett krav från EU-plattformen kommer nämnden att behandla ärendet enligt sina egna förfaranderegler.