På Advokatsamfundets särskilda informationssidor finns bland annat råd om hur du kan hantera kontakter med klienter, advokatkollegor och domstolar under den rådande situationen. Du kan också läsa om Advokatsamfundets arbete för att säkra en god och säker arbetsmiljö för advokater och deras anställda under pandemin, samt läsa om hur några advokater i olika verksamheter hanterar situationen.